Bazı bankalarda değişiklik göstermekle birlikte genelde her banka için aynı belgeler geçerlidir.

1)Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportun aslı ve fotokopisi

2)Son döneme ait, su/elektrik/doğalgaz/telefon faturası veya ikametgah belgesi(Faturalar, kişinin kendi adına ya da aynı soyadı taşıyan aile bireylerinde biri adına düzenlenmiş olmalıdır.)

3)Gelir durumunu gösterir belge:

  • Ücretliler : Maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belge.
  • Serbest Meslek Sahibi : Vergi Levhası
  • Şirket Ortağı : Vergi Levhası veya Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan kuruluş ilanı fotokopisi.
  • Gayrimenkul Geliri Beyan Edenler : Tapu aslı ve fotokopisi
  • Emekliler : Hesap Cüzdanı

4) Satın alınacak konuta ait tapu fotokopisi ve yapı kullanım izin belgesi