Bir tür gayrimenkul finansman sistemi olan “Mortgage”, kelime anlamı olarak “İpotek Teminatı” ifadesine karşılık gelmektedir. Söz konusu sistemin genel işleyişi, finans kuruluşlarının konut sahibi olmak isteyenlere uzun vadeli kredi kullandırması ve kullandırdıkları bu uzun vadeli kredilerin teminatını oluşturmak üzere satın alınan konutlar üzerine ipotek tesis etmesi şeklinde özetlenebilir. Sistem, konut edinmek için yeterli birikimi bulunmayanlara kira öder gibi aylık ödemeler yaparak konut sahibi olma imkanı sunduğu için, toplumların refah seviyesinin yükselmesinde önemli bir role sahiptir.

Mortgage nasıl okunur?
Bazen yanlış olarak mogıç, morgac, morgace, morgage, morgate, morgec, morgece, morgeç, morgege, morget, morgeyc, morgıc, morgıç, morgic, morgiç, mortagage, mortage, mortagege, mortega, mortege, mortgace, mortgaga, mortgagae, mortgage, mortgate, mortgeç, mortgege şeklinde yazılsa ve telafuz edilse de, doğru yazılışı Mortgage ve okunuşu da "morgıç"tır."

Mortgage karlı bir yatırım şekli mi, değil mi?
Konut bedelinin tamamını karşılayacak miktarda peşinatınız yoksa ve ileriye yönelik bir yatırım yapmak istiyorsanız; mortgage kullanarak gayrimenkul edinmek karlı bir yatırım şeklidir.